הנושא עלות בסיסית לא כולל מע"מ
בדיקת תיק ביטוחים אישיים - ללא מינוי סוכן 600 ₪ עד 4 תוכניות
שכ"ט להקמת פוליסת פנסיה ,מנהלים/ קבלת בעלות- ע"ח המעסיק 270 ₪
קבלת פוליסה לטיפולינו - מינוי סוכן  360 ₪
בחינת מצב פנסיוני - כולל איסוף נתונים ממקומות שונים ללקוח פעיל  450 ₪
בחינת מצב פנסיוני - כולל איסוף נתונים ממקומות שונים ללקוח שאינו לקוח פעיל 700 ₪
שינויים ועדכונים בפוליסה קיימת - לקוח פעיל ללא תשלום
שינויים ועדכונים בפוליסה קיימת - לקוח שאינו פעיל 150 ₪
פדיון מפוליסה - כולל תגמולים - לקוח פעיל  120 ₪
פדיון מפוליסה - כולל תגמולים - לקוח לא פעיל 200 ₪
אישורים , טיפול, הנפקה ומשלוח - לקוח לא פעיל 60 ₪
העתקי פוליסות, טיפול, הנפקהומשלוח - לקוח לא פעיל 120 ₪
הלוואה מפוליסה - לקוח פעיל  120 ₪
הלוואה מפוליסה - לקוח לא פעיל 240 ₪
פדיון קןפ"ג 240 ₪
פדיון קרן השתלמות 240 ₪
פדיון פיצויים - לקוח פעיל ללא תשלום
פדיון פיצויים - לקוח לא פעיל 220 ₪
קבלת בעלות אישית לאחר עזיבת עבודה ללקוח קיים  ללא תשלום
קבלת בעלות לאחר עזיבת עבודה לקוח לא שלנו או חדש 350 ₪
טיפול בתביעות חיים/בריאות/סיעוד - לקוח שלנו ללא תשלום
טיפול בתביעות חיים/בריאות/סיעוד - לקוח לא שלנו  560 ₪ מינימום
כללי - עלות שעת עבודה 360 ₪
כללי עלות שעת עבודה - בפגישה 360 ₪
פנייה למסלקה פנסיונית ודו"ח - ללקוח קיים 300 ₪
פנייה למסלקה ודו"ח - למי שאינו לקוח של המשרד  250 ₪
ניתוח דו"ח המסלקה בפגישה אישית - לקוח קיים  350 ₪
ניתוח דו"ח המסלקה בפגישה אישית - למי שאינו לקוח  440 ₪
 
כל הזכויות שמורות לפיננסיקל