תעריף דמי טיפול ושירות נוספים

 מחודש ינואר 2016 מועד תחילת הרפורמות החדשות בענף הביטוח, הוגדלה חבותו של סוכן הביטוח (בתחום הפנסיוני והאלמנטרי) כלפי הלקוחות,
והוטלו עליו מטלות חדשות ונוספות שלא היו קיימות קודם לכן.
עמידה בדרישות החוק והתקנות החדשות, כרוכה בעלייה ניכרת בעלויות תפעול המשרד.

אי-לכך, אנו נאלצים לגבות דמי טיפול והשתתפות בחלק מההוצאות הכרוכות במתן השירותים המפורטים.
לקוחות רשאים וזכאים לבצע את רוב הפעולות, ולקבל חלק משירותים אלה, ישירות מהגופים המוסדיים

הזמנת השירות דרכינו מעניקה ללקוח ערך מוסף רב הכולל: הסבר, הכוונה, מעקב ביצוע, ניתוח צרכים, רישום ומענה טלפוני זמין ועוד.
עלות דמי הטיפול והשתתפות בהוצאות יגבו באמצעות כרטיסי אשראי.
להלן רשימת השירותים החייבים בתשלום דמי טיפול:

 
כל הזכויות שמורות לפיננסיקל